•  

   

  Ministerul Muncii, Familiei ,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

  INSPECTIA MUNCII - INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HUNEDOARA

  Al. Muncii nr. 2, cod postal 330094, Deva, jud. Hunedoara

  Tel.: (0254 ) 216 .157 Fax: (0254) 233.670 www.itmhunedoara.ro

  Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4597

 • Servicii externe de prevenire si protectie. Documentatii SSM avizate
 • Lista documentelor necesare pentru abilitare
 • Cerere abilitare
 • Cerere reinnoire abilitare
 • Cerere avizare documentatii
 • Opis
 • REZULTAT SEDINTA 10.03.2014

  In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 10.03.2014, comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :
  Nr. crt Judet Denumire serviciu extern CUI / nr. înregistrare în registrul comertului Adresa Nr
  certificat abilitare
  Data eliberarii certificatului Conducatorul serviciului extern Observatii
  Zi Luna An Nume si prenume Cursul / furnizorul
  1 HUNEDOARA Craciunescu I. Ion PFA 32680444
  F20/57/21.01.2014
  Municipiul Petrosani, str. G-ral Ion Dragalina, bl.4, et.5, ap.23, jud. Hunedoara 0014081 10 03 2014 Craciunescu Ion -Inspector protectia muncii/SC EURO CONSULT 07 SRL CALARASI..
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca /Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Admis
  2 HUNEDOARA Toma Doru Ciprian Întreprindere Individuala 325244399
  F20/1433/28.11.2013
  Municipiul Deva, Piata Victoriei, bl.2, sc.1, et.2, ap.3, jud. Hunedoara 0014082 10 03 2014 Toma Doru Ciprian -d-l Toma Doru Ciprian a fost numit în functi publica de inspector de munca în cadrul ITM Hunedoara o perioada de 11 ani si 6 luni.
  Admis
  3 HUNEDOARA Camara?an I. Ioan PFA 32513390
  F20/1424/26.11.2013
  Municipiul Petro?ani, str. ?tefan Octavian Iosif, bl. 1A, sc. 3, et. 3, ap.36, jud. Hunedoara. - - - - Camara?an Ioan -Inspector protectia muncii / CPPPIM Botosani.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Respins
  4 HUNEDOARA SC TERMO & GAZ CONSULTING SRL 25721592
  J20/696/29.06.2009
  Municipiul Petrosani, str. Slatinioara, bl.1, sc.3, ap.22, jud. Hunedoara 0014082 10 03 2014 Radermacher Ladislau -Inspector protectia muncii / CPPPIM Botosani.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Admis
  Llista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
  Nr.Crt. Titular, adresa, CUI, nr, inregistrare in registrul comertului Avizul nr/Data Tipul documentatie Titlul documentatie
  1 SC FORMCAT SRL
  Sat Cincis-Cerna, Comuna Teliucu Inferior, str. Zorilor, nr. 27, jud. Hunedoara.
  CUI 32325027 /07.10.2013.
  J20/923/07.10.2013.
  00008/10.03.2014 Suport curs Suport curs Tehnician în securitate si sanatate în munca, cod COR 325721.

   

   

  Nr. 1466 / 17.02.2014

   

  ANUNT 17.02.2014 

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 10.03.2014 ora 11 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

   

  PRESEDINTE

  SECRETARIAT

  ing. Bozdog Adrian Florin

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

   

   

  REZULTAT SEDINTA 16.12.2013

  In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 10.06.2013, comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :

  Nr. crt Judet Denumire serviciu extern CUI / nr. înregistrare în registrul comertului Adresa Nr
  certificat abilitare
  Data eliberarii certificatului Conducatorul serviciului extern Observatii
  Zi Luna An Nume si prenume Cursul / furnizorul
  1 HUNEDOARA Avram I. Gheorghe PFA 32227088
  F20/1206/10/09/2013
  Petrila, str. Republicii, nr. 96C, jud. Hunedoara 0014078 16 12 2013 Avram Gheorghe -Specialist în domeniul securitatii si sanatatii în munca / -CPPPIM Botosani
  - Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Admis
  2 HUNEDOARA Jurcan Voicu PFA 32277930
  F20/1245/24.09.2013
  Municipiul Petro?ani, aleea Trandafirilor, bl. 5, sc. 1, ap. 6, jud. Hunedoara. 0014079 16 12 2013 Jurcan Voicu - Inspector protectia muncii / CPPPIM Botosani
  - Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea din Petrosani.
  Admis
  3 HUNEDOARA SC GETICA PROFESSIONAL SRL 23282563
  J20/306/14.02.2008
  Calan, str. Ovid Densu?ianu, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 35, jud. Hunedoara. 0014080 16 12 2013 Budu Danel - Inspector Protectia Muncii / Sindicatul Siderurgistul Hunedoara.
  - Evaluare nivel risc / Universitatea „Transilvania” din Brasov, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor.
  Admis
  4 HUNEDOARA Camara?an I. Ioan PFA 32513390
  F20/1424/26.11.2013
  Municipiul Petro?ani, str. ?tefan Octavian Iosif, bl. 1A, sc. 3, et. 3, ap.36, jud. Hunedoara. - - - - Camara?an Ioan -Inspector protectia muncii / CPPPIM Botosani.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Respins
  Llista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
  Nr.Crt. Titular, adresa, CUI, nr, inregistrare in registrul comertului Avizul nr/Data Tipul documentatie Titlul documentatie
  1 SC ALAMOS SELECT SRL
  Hunedoara, str. Pictor Grigorescu, nr.7, ap.1, jud. Hunedoara,
  CUI 10852395 /06.08.1998
  J20/581/03.08.1998
  00007/16.12.2013 Afise Panouri de semnalizare de securitate si / sau de sanatate la locul de munca.

   

   

  ANUNT - Nr. 10493 / 12.11.2013

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 09.12.2013 ora 10 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

  PRESEDINTE

  SECRETARIAT

  ing. Bozdog Adrian Florin

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

   

  REZULTATE SEDINTA 25.09.2013
  In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 25.09.2013, comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :
  Nr. crt Judet Denumire serviciu extern CUI / nr. înregistrare în registrul comertului Adresa Nr
  certificat abilitare
  Data eliberarii certificatului Conducatorul serviciului extern Observatii
  Zi Luna An Nume si prenume Cursul / furnizorul
  1 HUNEDOARA Bancila Ovidiu PFA 26901320
  F20/492/10.05.2010
  Hunedoara, str. Muresului, nr.12, bl.C45, sc. A, et. 3, ap.15, jud. Hunedoara. 0014070 25 09 2013 Bancila Ovidiu -Inspector Protectia Muncii / SC OREMA MANAGEMENT SRL Deva.
  -Evaluator al riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala în sistemul de munca / Universitatea „1 Decebrie 1918” din Alba Iulia.
  Admis
  2 HUNEDOARA Popa Petru PFA 21004218
  F20/197/03.04.2006
  Hateg, str. Horea, nr.82, jud. Hunedoara. 0014071 25 09 2013 Popa Petru -Inspector Protectia Muncii / SC EURO CONSULT 07 SRL Calarasi.
  -Evaluator al riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala în sistemul de munca / Universitatea „1 Decebrie 1918” din Alba Iulia.
  Admis
  3 HUNEDOARA Cazan Calin Eugen PFA 26953396
  F20/550/19.05.2010
  Municipiul Orastie, Soseaua Unirii, bl.7, sc.A, et.3, ap.8, jud. Hunedoara. 0014072 25 09 2013 Cazan Calin Eugen -Inspector Protectia Muncii / SC ANMERA SRL Hunedoara.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Admis
  4 HUNEDOARA Matusoiu Veronica PFA 32103047
  F20/1102/06.08.2013
  Loc. Petrila, str. Minei, bl.33, sc.2, et.3, ap.14, jud. Hunedoara. 0014073 25 09 2013 Matusoiu Veronica -Inspector Protectia Muncii / CPPPIM Botosani.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara
  -MASTER în specializarea Managementul Securitatii si Sanatatii în Munca /Universitatea din Petrosani.
  Admis
  5 HUNEDOARA Niciu Ioan PFA 32134531
  F20/1138/14.08.2013
  Municipiul Petrosani, Str. Horea, bl.63C, sc.2, et.3, ap.25, jud. Hunedoara 0014074 25 09 2013 Niciu Ioan -Specialist în domeniul securitatii si sanatatii în munca / CPPPIM Botosani.
  -Evaluator de risc în securitatea si sanatatea în munca / Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
  Admis
  6 HUNEDOARA Gros Elene Dana PFA 31758804
  F20/788/06.06.2013
  Municipiul Lupeni, Aleea Liliacului, bl.M4, sc.2, et.3, ap.18, jud. Hunedoara. 0014075 25 09 2013 Gros Elene Dana -Inspector Protectia Muncii / CPPPIM Botosani.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  -MASTER în specializarea Managementul Securitatii si Sanatatii în Munca / Universitatea din Petrosani.
  Admis
  7 HUNEDOARA Ratiu Lucretia Maria PFA 21601330
  F20/209/19.04.2007
  Deva, str. Cuza Voda, bl.D1, sc.A, ap.3, jud. Hunedoara. 0014076 25 09 2013 Bozdog Oana -Inspector protectia muncii / SC ANMERA SRL Hunedoara.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara- Facultatea de inginerie din Hunedoara.
  -Auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca / Universitatea din Petrosani.
  Admis
  8 HUNEDOARA SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA - Punct de lucru Statia de salvare Miniera Petrosani 30855230
  J20/994/01.11.2012
  Municipiul Petrosani, str. Timisoara, nr.2, jud. Hunedoara. 0014077 25 09 2013 Golgo?iu Gabriela -Securitate si sanatate în munca / Universitatea din Petrosani.
  -Evaluarea riscurilor de accidentare si îîmbolnavire profesionala / Universitatea din Petrosani.
  -Specialist în domeniul SSM / CEPECA Bucuresti.
  Admis
                         

   

  ANUNT nr. 8703/13.09.2013

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 25.09.2013 ora 10 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

  PRESEDINTE

  SECRETARIAT

  ing. Bozdog Adrian Florin

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

   

   

  REZULTATE SEDINTA ABILITARE 10.06.2013

  In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 10.06.2013, comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :

  Nr. crt Judet Denumire serviciu extern CUI / nr. înregistrare în registrul comertului Adresa Nr
  certificat abilitare
  Data eliberarii certificatului Conducatorul serviciului extern Observatii
  Zi Luna An Nume si prenume CNP Cursul / furnizorul
  1 HUNEDOARA Pop Valeria Î.I. 23819927
  F20/217/05.05.2008
  Hunedoara, str. Victor Babes. Nr.34, jud. Hunedoara. 0014060 10 06 2013 Pop Valeria 2500603203131 -Inspector Protectia Muncii /SC ANMERA SRL Hunedoara.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca cu durata de 2410 ore / Universitatea „Politehnica” din Timisoara Facultatea de Inginerie Hunedoara.
  Admis
  2 HUNEDOARA Copil Florian PFA 31401010
  F20/266/23.03.2013
  Hateg, str. Nicolae Titulescu, nr.16, sc.A, ap.4, jud. Hunedoara. 0014061 10 06 2013 Copil Florian 1630917354747 - Inspector Protectia Muncii/SC PROTECMUNC SRL Hunedoara.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate în munca cu durata de 240 ore/Universitatea „Politehnica” din Timisoara, Facultatea de inginerie din Hunedoara.
  Admis
  3 HUNEDOARA SC PROT TIMERA SRL 15989513
  J20/1476/11.12.2003
  Hunedoara, Bd. Dacia, nr.12, bl. B2, sc. A, ap. 10, jud. Hunedoara. 0014062 10 06 2013 Tiranescu Nicolae 1470310203145 -Inspector Protectia Muncii /SC AS SERVICE COM SRL.
  -Securitate si Sanatate în munca/Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii.
  -Eevaluator al riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala în sistemul de munca / Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
  -Specialist în domeniul securitatii si sanatatii în munca /SC BREMAC SRL Hunedoara.
  Admis
  4 HUNEDOARA SC SANASEC SRL 19116422
  J20/1489/19.10.2006
  Deva, str. Nicolae Toni?a, nr.4, jud. Hunedoara. 0014063 10 06 2013 Todoni Simion Valer 1600724201017 -Inspector Protectia Muncii /SC PROFI SERV GROUP SRL.
  - Evaluarea nivelului de risc/securitate /Universitatea din Petrosani.
  Admis
  5 HUNEDOARA Dudas Eugen PFA 31623700
  F20/545/10.05.2013
  Deva, bd. Iuliu Maniu, bl.4, sc.1, et.2, ap.3, jud. Hunedoara. 0014064 10 06 2013 Dudas Eugen 1570115201013 -Inspector în domeniul securitatii si sanatatii în munca/ SC ORIANA CONSULTING SRL Hunedoara.
  -Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Îmbolnavire Profesionala / Universitatea “Politehnica”din Timisoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara.
  Admis
  6 HUNEDOARA Mihai Iulian Eval PFA 25894321
  F20/714/14.08.2009
  Petro?ani, str. Saturn, bl.16, sc.2, et.2, ap.45, jud. Hunedoara 0014065 10 06 2013 Mihai Iulian 1580531205021 - Inspector protectia muncii/ CPPPIM din Botosani.
  -Evaluarea nivelului de risc/securitate / Universitate din Petrosani.
  Admis
  7 HUNEDOARA SC EX PRODMED SRL 5012774
  J20/558/19.03.1993
  Deva, str. Izvorului, nr.7, jud. Hunedoara 0014066 10 06 2013 Ciotlos Sinoi Eugen Dumitru 1550403201017 - Inspector protectia muncii / SC AS SERVICE COM SRL Deva.
  - Evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate în munca / Universitatea „Politehnica” din Timisoara- Facultatea de inginerie din Hunedoara.
  Admis
  8 HUNEDOARA SC ORIANA CONSULTING SRL 18333482
  J20/139/31.01.2006
  Hunedoara, str. Avram Iancu, nr.16, bl.2, sc.B, ap.56, jud. Hunedoara. 0014067 10 06 2013 Petroesc Gheorghe Dan 1580802203148 -Specialist în domeniul securitatii si sanatatii în munca / SC BREMAC SRL Hunedoara.
  -Eveluator al riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca / Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
  Admis
  9 HUNEDOARA SC LABOR CONSULTING SRL 18651010
  J20/695/09.05.2006
  Petru?ani, str. Oituz, bl.4, sc. 2, ap. 27, jud. Hunedoara. 0014068 10 06 2013 Mircea Elieana 2631003163237 -Inspector Protectia Muncii / Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii Botosani.
  -Evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate în munca / Universitatea din Petrosani Facultatea de Mine .
  Admis
  10 HUNEDOARA SOCIETATEA NA?IONALA A HUILEI SUCURSALA STA?IA DE SALVARE MINIERA SA 31048165
  J20/1151/28.12.2012
  Petro?ani, str. Lunca, nr. 60, jud. Hunedoara 0014069 10 06 2013 Golgo?iu Gabriela 2610411205028 -Securitate si sanatate în munca / Universitatea din Petrosani.
  -Evaluarea riscurilor de accidentare si îîmbolnavire profesionala / Universitatea din Petrosani.
  -Specialist în domeniul SSM / CEPECA Bucuresti.
  Admis

  Nr. 5003 / 22.05.2013

  ANUNT -22.05.2013

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 10.06.2013 ora 12 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

   

  PRESEDINTE

  SECRETARIAT

  ing. Bozdog Adrian Florin

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

 • REZULTATE SEDINTA ABILITARE 18.02.2013
 • In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 18.02.2013 , comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :

   

  NR
  CRT

  NR.
  DOSAR.

  NR.
  ÎNREG
  ITM

  DATA
  ÎNREG
  ITM

  TITULAR

  CUI

  NR. INREG.
  REG. COM.

  ADRESA

  NUMELE SI
  PRENUMELE CONDUCATORULUI
  SERVICIULUI

  OBSERVATII

  1

  161

  9524

  24.10.2012

  MIHAI IULIAN EVAL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  25894321

  F20/714/

  14.08.2009

  PETROSANI, STR. SATURN, BL.16, SC.2, ET.2, AP.45, JUD. HUNEDOARA.

  MIHAI IULIAN

  RESPINS

  2

  162

  1196

  06.12.2012

  CRISTESCU ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21757860

  F20/251/

  17.05.2007

  DEVA, ALEEA INDEPENDENTEI, BL.AB20, AP.22,JUD. HUNEDOARA

  CRISTESCU ION

  ADMIS

  3

  163

  1814

  17.12.2012

  SC RAISA STYLE SRL

  15946075

  J20/1498/

  27.11.2003

  DEVA, ALEEA INDEPENDENTEI, NR.4,BL.AB 20, AP.22.

  CRISTESCU COSTICA

  ADMIS

  4

  164

  518

  17.01.2013

  SC DINAMIC PROTECTION SRL

  25162997

  J20/216/

  20.02.2009

  DEVA, STR. MARASTI, BL.D6, SC.3, ET.4, AP.42, JUD. HUNEDOARA

  CHIRIAC MARIUS

  ADMIS

  5

  165

  625

  21.01.2013

  JURCAN GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  27140642

  F20/744/

  06.07.2010

  PETROSANI, STR. AVRAM IANCU, BL.7, SC.1, ET.2, AP.18, JUD. HUNEDOARA

  JURCAN GABRIEL

  ADMIS

  6

  166

  785

  24.01.2013

  SC COMPACT CREATIV ART BALAZS SRL

  18227902

  J20/1922/

  16.12.2005

  HUNEDOARA, STR. GEORGE ENESCU, NR.2, BL.117, SC.C, ET.1, AP.28, JUD. HUNEDOARA

  BALAZS TIBERIU

  ADM IS

  7

  167

  826

  25.01.2013

  ZAHARIA REBECA VASTI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  30292764

  F20/839/

  08.06.2012

  LOC. URICANI, ORAS URICANI, ALEEA TEILOR, BL.G,SC.1, AP.2, JUD. HUNEDOARA.

  ZAHARIA REBECA VASTI

  ADMIS

  8

  168

  847

  28.01.2013

  BERCIU NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

  31069826

  F20/13/

  10.01.2013

  MUNICIPIUL LUPENI, ALEEA PLOPILOR, BL.1, SC.1, ET.P, AP.1, JUD. HUNEDOARA

  BERCIU NICOLETA

  ADMIS

  9

  169

  1064

  04.02.2013

  NICA IOAN DOREL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  23502596

  F20/120/

  13.03.2008

  VULCAN, STR. VALEA UNGURULUI, NR.4, JUD. HUNEDOARA

  NICA IOAN DOREL

  ADMIS

  10

  170

  1495

  15.02.2013

  CIULICA CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  26454485

  F20/64/

  28.01.2010

  PETRO ? ANI, STR. 22 DECEMBRIE, BL.10, SC.1, ET.2, AP.6, JUD. HUNEDOARA

  CIULICA CRISTINA

  ADMIS

 • PRESEDINTE

  SECRETARIAT

  dr.ing. Ratiu Iacob Horea

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

   

   

 • Nr. 1370 / 11.02.2013

  ANUNT -11.02.2013

 • Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 18 .02.2013 ora 12 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

PRESEDINTE

SECRETARIAT

dr.ing. Ratiu Iacob Horea

Bodea Ileana

Todoran Vasile

 

 • Nr. 7780 / 24.08.2012

  ANUNT -27.08.2012

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 10.09.2012 ora 12 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

  PRESEDINTE

  dr.ing. Ratiu Iacob Horea

 

 • REZULTATE SEDINTA ABILITARE 05.06.2012


  In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 05.06.2012 , comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :

   

  NR
  CRT

  NR.
  DOSAR.

  NR.
  ÎNREG
  ITM

  DATA
  ÎNREG
  ITM

  TITULAR

  CUI

  NR. INREG.
  REG. COM.

  ADRESA

  NUMELE SI
  PRENUMELE CONDUCATORULUI
  SERVICIULUI

  OBSERVATII

  1

  137

  2271

  06.03.12

  MUNTEANU MARIUS COSMIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  22171036

  F20/384/
  26.07.2007

  ORASTIE, STR.MURESUL, BL.4, SC.B, ET.1, AP.14, JUD. HUNEDOARA

  MUNTEANU MARIUS COSMIN

  RESPINS

  2

  138

  2660

  16.03.12

  PLETER CODRUTA AURICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  25068737

  F20/88/
  05.02.2009

  CERTEJU DE SUS, STR. PRINCIPALA, NR.286, JUD. HUNEDOARA.

  PLETER CODRUTA AURICA

  ADMIS

  3

  139

  3271

  02.04.12

  JULA OLIMPIU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  20358381

  F20/362/
  03.11.2003

  DEVA, STR. M. KOGALNICEANU, BL.F5, AP.26, JUD. HUNEDOARA

  JULA OLIMPIU MARIN

  ADMIS

  4

  140

  3391

  04.04.12

  RÂZA CRISTIAN NICOLAE CONSULTANT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  28054493

  F20/144/
  18.02.2011

  SAT BALDOVIN, COM. BAIA DE CRIS, NR.1A

  RÂZA CRISTIAN NICOLAE

  ADMIS

  5

  141

  3602

  11.04.12

  DIACONU CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21757925

  F20/255/
  17.05.2007

  PETROSANI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.97, SC. 4, ET. 5, AP. 20, JUD. HUNEDOARA

  DIACONU CONSTANTIN

  RESPINS

  6

  142

  3894

  23.04.12

  ECO TEHNOMEDIU SRL

  25021750

  J20/115/
  28.01.2009

  DEVA, BD. NICOLAE BALCESCU, BL. 45A, SC.A, AP.17, JUD. HUNEDOARA.

  MERMEZAN ANA ELENA

  RESPINS

  7

  143

  4268

  04.05.12

  CALUGAR MIHAIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  20938028

  F20/729/
  15.12.2006

  DEVA, BD. NICOLAE BALCESCU, BL.19, SC.A, AP.16, JUD. HUNEDOARA.

  CALUGAR MIHAIL

  ADMIS

  8

  144

  4293

  05.05.12

  SIMEDREA EMIL DOREL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21852242

  F20/829/
  13.07.2004

  DEVA, BD. DECEBAL, BL.. M, AP.53, JUD. HUNEDOARA

  SIMEDREA EMIL DOREL

  ADMIS

  9

  145

  4377

  08.05.12

  UNGUREANU FELICIA RSVTI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

  27196430

  F20/788/
  21.07.2010

  ORASTIE, STR. LUNCII, NR.1, JUD. HUNEDOARA.

  UNGUREANU FELICIA

  ADMIS

  10

  146

  4705

  16.05.12

  ARDELEAN FLORIAN-MADALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  23979120

  F20/288/
  30.05.2008

  DEVA, STR. GEORGE ENESCU, BL.4A, AP.15, JUD. HUNEDOARA

  ARDELEAN FLORIAN-MADALIN

  ADMIS

  11

  147

  4706

  16.05.12

  IVAN LUMINI ? A ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

  21205661

  F20/783/
  29.06.2004

  PETRO ? ANI, STR. AVIATORILOR, BL.60, SC.4, ET.4, AP.47, JUD. HUNEDOARA

  IVAN LUMINI ? A

  ADMIS

  12

  148

  4912

  23.05.12

  CATANA GRIGORE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  19772117

  F20/486/12.05.2005

  PETRO ? ANI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.97, SC.1, AP.21, JUD. HUNEDOARA

  CATANA GRIGORE

  ADMIS

  13

  149

  4703

  116.05.12

  RAD LIDIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  30129970

  F20/699/
  27.04.2012

  DEVA, STR. PIETROASA, NR.24, SC.1, ET.1, AP.4, JUD. HUNEDOARA.

  RAD LIDIA

  ADMIS

  14

  150

  4811

  18.05.12

  GHI ? A EUGEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21336012

  F20/859/
  19.07.2004

  PETRO ? ANI, STR. DECEBAL, NR.5, AP.2, JUD. HUNEDOARA.

  GHI ? A EUGEN

  ADMIS

  15

  151

  4987

  25.07.12

  SC MANITRANS SERV SRL

  16942802

  J20/1724/
  15.11.2004

  ORA ? TIE, STR. PRICAZULUI, BL.42, SC.E, ET.P, AP.81, CAMERA 1, JUD. HUNEDOARA.

  BOGDANESCU MIRCEA

  ADMIS

  16

  152

  4989

  25.05.12

  STOICA GHEORGHE FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  29309986

  F20/1346/
  07.11.2011

  PETRO ? ANI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.71, SC.2, ET.2, AP.21, JUD. HUNEDOARA.

  STOICA GHEORGHE FLORIN

  ADMIS

  17

  153

  5064

  28.05.12

  TULEA ALEXANDRU IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  29880418

  F20/307/
  08.03.2012

  DEVA, ALEEA PANSELUTELOR, BL.27, SC.b, ET.2, AP.22, JUD. HUNEDOARA.

  TULEA ALEXANDRU IOAN

  ADMIS

 • ANUNT -15.05.2012

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 05.06.2012 ora 12 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

  PRESEDINTE

  SECRETARIAT

  dr.ing. Ratiu Iacob Horea

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

 •  

 • ANUNT -REZULTATE COMISIA DE ABILITARE

 • 05.03.2012


 • In urma analizarii dosarelor depuse la sediul ITM Hunedoara de catre solicitantii care doresc abilitarea ca serviciu extern de prevenire si protectie, reînnoirea certificatului de abilitare sau avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în sedinta întrunita în data de 05.03.2012, comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a jud. Hunedoara a decis urmatoarele :

  NR
  CRT

  NR.
  DOSAR.

  NR.
  ÎNREG
  ITM

  DATA
  ÎNREG
  ITM

  TITULAR

  CUI

  NR. INREG.
  REG. COM.

  ADRESA

  NUMELE SI
  PRENUMELE CONDUCATORULUI
  SERVICIULUI

  OBSERVATII
  05.03.2012

  1

  107

  322

  12.01.12

  IAMANDI CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  22370535

  F20/428/
  06.09.2007

  HATEG, STR. NICOLAE TITULESCU, NR.20, AP.71.

  IAMANDI CRISTIAN

  ADMIS

  2

  108

  475

  16.01.12

  PÂRVU SILVIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21735951

  F20/942/
  31.10.2005

  DEVA, ALEEA FLORILOR, BL.12, SC.A, AP.6.

  PÂRVU SILVIA

  ADMIS

  3

  109

  579

  18.01.12

  CUPET ANTONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21988440

  F20/320/
  22.06.2007

  HUNEDOARA, P-TA FLORILOR, NR.6, BL.6, ET.1, AP.19.

  CUPET ANTONELA

  ADMIS

  4

  110

  640

  20.01.12

  LUP FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  22090845

  F20/363/
  10.07.2007

  BRAD, ALEEA POSTEI, NR.4, BL.10, SC.3, ET.1, AP.46.

  LUP FLORIN

  ADMIS

  5

  06

  811

  26.01.12

  FORMPRES SRL

  29127569

  J20/928/
  21.09.2011

  HUNEDOARA, STR. MUNTENIA, NR.5, BL.A1, SC. B, AP.14.

  HOMORODEAN ANCA ELVIRA

  AVIZAT

  6

  111

  977

  30.01.12

  IACOBESCU M ARIUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  20335990

  F20/332/
  09.03.2004

  DEVA, ALEEA MUNCII, BL.F21, AP.47, JUD. HUNEDOARA

  IACOBESCU MARIUS

  ADMIS

  7

  112

  1020

  31.01.12

  POPA DANIEL SECURITATEA MUNCII PERSOANA FIZICA

  22171001

  F20/382/
  26.07.2007

  DEVA, ALEEA NEPTUN, BL.36, SC.C, AP.25, JUD. HUNEDOARA.

  POPA DANIEL

  RESPINS

  8

  113

  1084

  02.02.12

  VANCEA NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21037100

  F20/328/
  29.05.2006

  HATEG, STR. 22 DECEMBRIE, NR.6, JUD. HUNEDOARA

  VANCEA NICOLAE

  ADMIS

  9

  114

  1138

  03.02.12

  BEST EVAL EXPERT SRL

  25045849

  J20/131/
  02.02.2009

  DEVA, BD. DECEBAL, BL. M, SC.D, ET.3, AP.51, JUD. HUNEDOARA

  LOLIS DANIELA

  ADMIS

  10

  115

  1142

  03.02.12

  MIHUT OVIDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  24746092

  F20/678/
  14.11.2008

  DEVA, ALEEA PARCULUI, NR.18, JUD. HUNEDOARA

  MIHUT OVIDIU

  ADMIS

  11

  07

  1158

  03.02.12

  RAISA STYLE SRL

  15946075

  J20/1498/
  27.11.2003

  DEVA, ALEEA INDEPENDENTEI, BL. AB20, AP.22, JUD. HUNEDOARA.

  CRISTESCU MIHAELA MARIA

  AVIZAT

  12

  116

  1191

  06.02.12

  BIRO IOSIF & RODICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  19771880

  f20/313/
  07.04.2005

  petrosani, str. carpati, bl.2, sc.1, et.2, ap.9, jud. hunedoara.

  BIRO IOSIF

  ADMIS

  13

  117

  1192

  06.02.12

  CARAGEA RODICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

  19772109

  F20/660/
  15.11.2006

  PETROSANI, STR.HORIA, BL.2, SC.1, ET.1, AP.8, JUD. HUNEDOARA.

  CARAGEA RODICA

  ADMIS

  14

  118

  1194

  06.02.12

  IRINA DANIELA VIORICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  22712484

  F20/532/
  08.11.2007

  LUPENI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.25, BL.H3, AP.28, JUD. HUNEDOARA.

  IRINA DANIELA-VIORICA

  ADMIS

  15

  119

  1233

  07.02.12

  OPRISA CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  20561563

  F20/370/
  19.06.2006

  SIMERIA, PIATA UNIRII, BL.18, SC.B, ET.4, AP.24, JUD. HUNEDOARA.

  OPRISA CRISTIAN

  ADMIS

  16

  120

  1286

  08.02.12

  RATIU LUCRETIA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21601330

  F20/209/
  19.04.2007

  DEVA, STR. CUZA VODA, BL.D1, SC.A, AP.3, JUD. HUNEDOARA.

  RATIU LUCRETIA MARIA

  ADMIS

  17

  121

  1314

  08.02.12

  ALDO START SMART SRL-D

  29018308

  J20/841/
  23.08.2011

  BRAD, STR.AVRAM IANCU, NR.8, BL.32, SC.B, ET5.3, AP.17, JUD. HUNEDOARA.

  DOROFTEI PETRU

  ADMIS

  18

  122

  1353

  09.02.12

  CARDINAL PROT SSM SRL

  24905236

  J20/1922/
  23.12.2008

  PETROSANI, STR. 9 MAI, BL.2A, SC.9, ET.2, AP.106, JUD. HUNEDOARA.

  TODERITA CALIN-MIHAI

  ADMIS

  19

  123

  1356

  09.02.12

  FECZKO LADISLAU GEZA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  22111255

  F20/372/
  13.07.2007

  PETROSANI, STR. 22 DECEMBRIE, NR.15, JUD. HUNEDOARA.

  FECZKO LADISLAU GEZA

  ADMIS

  20

  124

  1361

  09.02.12

  NICSA CORNEL NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  24900638

  F20/566/
  03.10.2006

  BAITA, NR.100, JUD. HUNEDOARA

  NICSA CORNEL NICOLAE

  ADMIS

  21

  125

  10405

  09.12.11

  ANCHES NICOLAE EMIL PERSOANA FIZIC A AUTORIZATA

  22301063

  F20/415/
  22.08.2007

  COMU8NA BUCURESCI, SAT BUCURESCI, NR. 162, JUD. HUNEDOARA.

  ANCHES NICOLAE EMIL

  ADMIS

  22

  126

  10765

  20.12.11

  JOSAN MIRCEA CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  26562738

  F20/160/
  23.02.2010

  DEVA, STR. LILIACULUI, BL.23, SC.1, ET.2, AP.56.

  JOSAN MIRCEA CRISTIAN

  ADMIS

  23

  127

  10921

  28.12,.11

  ARDELEAN FLORIAN-MADALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  23979120

  F20/288/
  30.05.2008

  DEVA, STR. GEORGE ENESCU, BL.4A, AP.15.

  ARDELEAN FLORIAN-MADALIN

  RESPINS

  24

  128

  11193

  06.02.12

  DRAGUSIN VALENTIN DUMITRU FLORIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

  22524162

  F20/468/
  05.10.2007

  PETROSANI, STR. TIMISOARA , NR.32, JUD. HUNEDOARA.

  DRAGUSIN VALENTIN DUMITRU FLORIAN

  ADMIS

  25

  129

  1399

  10.02.12

  CORNEA MIRCEA OVIDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21259750

  F20/104/
  02.03.2007

  DEVA, STR. BARBU LAUTARU, NR.24, JUD. HUNEDOARA.

  CORNEA MIRTCEA-OVIDIU

  ADMIS

  26

  130

  1421

  13.02.12

  PLETER CODRUTA AURICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  25068737

  F20/88/
  05.02.2009

  CERTEJU DE SUS, STR. PRINCIPALA, NR.286, JUD. HUNEDOARA.

  PLETER CODRUTA AURICA

  RESPINS

  27

  131

  1474

  14.02.12

  MUNTEAN LIA TATIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  20561180

  F20/349/
  30.10.2003

  SIMERIA, STR. 1 DECEMBRIE, BL. C, SC.3, ET.2, AP.25, JUD. HUNEDOARA.

  MUNTEAN LIA TATIANA

  ADMIS

  28

  132

  1504

  14.02.12

  STOICA GHEORGHE FLORIN PERSONA FIZICA AUTORIZATA

  29309986

  F20/1346/
  07.11.2011

  PETROSANI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.71, SC.2, ET.2, AP.21, JUD. HUNEDOARA.

  STOICA GHEORGHE FLORIN

  RESPINS

  29

  133

  1505

  14.02.12

  SALLOS IULIU SSM-RU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  29446100

  F20/1459/
  13.12.2011

  PETROSANI, STR. GOCIU NICUSOR, BL.19D, SC.3, ET.3. AP.43, JUD. HUNEDOARA.

  SALLOS IULIU

  ADMIS

  30

  134

  1875

  24.02.12

  DR[GUT GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  21781966

  F20/409/
  04.07.2006

  BRAD, STR. LIBERTATII, BL.CX35, SC.1, ET.3, AP.14, JUD. HUNEDOARA.

  DRAGUT GEORGE

  ADMIS

  31

  135

  1949

  24.02.12

  COADA VIOREL CONS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  29746972

  F20/224/
  17.02.2012

  DEVA, STR. CUZA VODA, BL.D6, SC.A, ET.2, AP.5, JUD. HUNEDOARA.

  COADA VIOREL

  ADMIS

  32

  136

  2025

  28.02.12

  MURAR MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

  29319130

  F20/1355/
  09.11.2011

  DEVA, STR. IOAN CORVIN, BL.E, SC. 2, ET.3, AP.18, JUD. HUNEDOARA.

  MURAR MARIAN

  ADMIS

   

 • Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - INSPECTIA MUNCII - INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HUNEDOARA

 • Al. Muncii nr. 2, cod postal 330094, Deva, jud. Hunedoara , Tel.: (0254 ) 216 .157 Fax: (0254) 233.670 , www.itmhunedoara.ro

  Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4597

  Nr. 842 / 26.01.2012

  ANUNT - 27.01.2012

  Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

  Sedinta comisiei va avea loc la data de 21.02.2012 ora 12 00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca a Judetului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

  Solicitantii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 si 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1), din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând sa fie înregistrate în ordinea primirii lor.

   

  PRESEDINTE

  Dr.ing. Ratiu Iacob Horea

  SECRETARIAT

  Bodea Ileana

  Todoran Vasile

   

 •